Sve potrebne informacije možete dobiti radnim danom od 9,30 do 16 sati na tel: 047/600-165, fax:047/600-166, GSM: 098 364-307
ili ih zatražite na e-mai: Info@ds-print.hr

DS PRINT d.o.o., Bakarska 4, 47000 Karlovac,